Avalik pöördumine, 6. dets 2018

Avalik pöördumine
Kokkuvõte

Oleme sügavas mures Eesti teaduse pikaajalise alarahastatuse pärast. Kutsume kõiki teadusmeelseid inimesi tegutsema selle nimel, et investeeringud teadus-arendustegevusse suureneksid ja sellega paraneks teaduse, kõrghariduse ning teadusmahuka ettevõtluse olukord. Avaliku sektori investeeringud teadusse peavad jõudma Riigikogu poolt kinnitatud Teadmistepõhise Eesti strateegias kokkulepitud 1%-ni SKT-st. Toetame kõiki tegevusi, kaasa arvatud uusi ühiskondlikke kokkuleppeid, mis aitavad tõsta investeeringuid 1%-ni. Kuna seni pole antud lubadustest ja strateegiast kinni peetud, siis kutsume üles teadlasi, õppejõude ja teadusmeelseid inimesi otsustavalt tegutsema. Täpsem tekst on siin.
Pöördumise tekst, http://bit.ly/2G6IUyY

2 vastust

Email again:
Kuno Kooser 6. detsember 2018
Tere!
Teadmistepõhise Eesti strateegia on tegelikult juba teostamata ajalugu. Pigem peaks pilk olema suunatud ikka tulevikku. Oluline oleks vaadata ka, mida Eesti lähinaabrid plaanivad. Näiteks lingilt https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitukselta-isot-panostukset-tutkimukseen-ja-koulutukseen võib lugeda, et Soome sihib 4 %-i peale aastast 2030.
Siin peaks olema piisavalt ainest Eesti teaduselu strateegidele. Kellega me tegelikult teadustööjõu pärast konkureerime? Kas 1 % SKT-st on üldse piisav, et hoida doktorikraadiga inimesi tegutsemas Eesti teadusasutustes?
Sellistele küsimustele on vaja Eesti teaduselu korraldamise strateegilisest mõtlemisest lähtuvaid vastuseid ja seda mitte ainult lööktöö korras vahetult enne järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmist.
UNIVERSITAS 11. detsember 2018
Head kolleegid!

Olete adekvaatselt kokku võtnud Eestis teaduse finanseerimise päevaseisu ja tulevikku.

Toetame igati Eesti Teaduskoja Avalikku pöördumist!
Meie meili (saadetud 09.12.2018)võib lugeda allkirja andmisena pöördumisele: http://bit.ly/2zJGfFL

Ilma 1% SKT investeeringuteta teadusesse ei saa rääkida teaduspõhisest majandusest ega tugevast kaitsevõimest.
Plaanida erasektori investeeringute järsku kasu teadusesse lähiajal ei ole korrektne. Lähtuvalt tänase Eesti majanduselust peavad põhiinvesteeringud
teadusesse tulema avaliku sektori kaudu.

Soovides edu meile kõigile Teaduspõhise Eesti kujundamisel

UNIVERSITASe nimel Vladimir Viies PhD
UNIVERSITAS juhatuse esimees
ETUCE HERSC liige