Eesti Teaduskoda on teadlaste, õppejõudude ja teiste teadusmeelsete ühendus, et tegutseda teaduspõhisema ühiskonna, poliitika ja majanduse nimel Eestis. Meie eesmärkide hulka kuulub näiteks Teadmistepõhine Eesti 2014-2020 strateegia täitmise toetamine (Riigikogu, 22.01.2014), teaduse ja ettevõtluse koostöö (vt Eesti iduettevõtete manifest) jms.